HİZMETLERİMİZ, OYUN TERAPİSİ

OYUN TERAPİSİ

Oyun çocuk için önemli bir uğraştır. Oyun çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Piaget’e göre oyun bir uyumdur. Oyunlar, çocukların kendi seçtikleri ya da gruptaki bazı öğrencilerin kuralları olan eylemlerdir.

Oyun çocuğun kendini ifade edebileceği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır. Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun, bu yolların en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç verilenidir. Oyun her çocuğun gerçekten yaşantısından daha çok benimsediği, daha çok içinde yaşadığı ve mutlu olduğu bir dünyadır. Oyun, her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir. Yetişkin için, eğlenmek, dinlenmek, boş zaman etkinliği gibi anlamlar ifade eden oyun; çocuk için, içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları tanıma ve anlama aracıdır. Oyun, çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşımakta ve çocuğun gelişimini yansıtmaktadır. Çocuğun bedensel, ruhsal gelişimi ve eğitimi için oyun beslenme ve uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Çocuğun gözü ile bakıldığında oyun, çocuğun en önemli işi, oyuncakları da en önemli aracıdır.

Çocukların duygularını, algılarını ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayan oyun, en iyi öğrenme ortamıdır. Çünkü gerek oyuncaklarla, gerekse oyuncaksız oynanan oyunlar gerçek yaşam unsurlarını içermekte, yaşamın bir modelini oluşturmaktadır.

Çalışma alanları
-Duygularını rahatlıkla ifade edebilir.
-Kendine güvenini ve duygusal yeterliliğinin değerini arttırmak.
-Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltmak.
-İnsanlar arası ilişkilerde sağlıklı bağların yaratılması ve bu ilişkilerin arttırılması.
-Yerinde ve uygun davranmanın değerinin arttırılması.
-Sınır koyamayan ailelerin çocukları
-Otorite sıkıntısı olan çocuklar
-Ailede yaşanan çatışma, boşanma ya da ayrılık ile ilgilenen çocuklar
-Duygusal, fiziksel ya da cinsel tacize uğramış çocuklar
-Evlat edilinilmiş çocuklar
-Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan çocuklar
-Aile içi şiddet gören çocuklar
-Kronik hastalık ile uğraşan çocuklar
-Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklar
-Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklar
-Ayrılık kaygısı yaşayan çocuklar
-Aşırı utangaçlık yaşayan çocuklar
-Travma/kayıp
-Bağlanma sorunları
-Evlat edinme sorunları
-Kronik rahatsızlıklar
-İstismar
-Kaygı/stres
-Mükemmelliyetçilik
-Davranış sorunları
-Boşanma
-Tuvalet sorunları
-Tek ebeveynlik
-Depresyon
-Gelişimsel sorunlar
-Düşük benlik algısı olan çocuklar
-Öğrenme güçlüğü ya da diğer okul problemleri yaşayan çocuklar
-Tıbbi bir nedene bağlı olmayan baş ağrıları ya da mide arıları fiziksel semptom yaşayan çocuklar
-Takıntılı cinsel davranışı olan çocuklar
-Özgüven problemleri yaşayan çocuklar
-Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar

3-12 yaş arası çocuklarla çalışılan bir programdır. Hem normal gelişim gösteren, hemduygusal, davranışsal veya gelişim güçlükleri olan çocuklar için kullanılır.

-Kendilerinin ve başkalarının duygularını anlamalarını sağlamalarına
-Kendi ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için duygularını uygun şekilde ifade etmelerine
-Sorun çözme becerilerini geliştirmelerine
-Uyumlarını artırmak için çatışmaları ve ikilemleri çözmelerine
-Sorumluluk alabilmelerine
-Anne babalarına güvenlerini artırmalarına
-Özgüvenlerini ve özsaygılarını artırmalarına yardımcı olur
-Ailenin gelecekteki sorunlarının önlenmesine yardımcı olur
-Ailenin iletişim becerileri gelişir
-Ailenin beraber eğlenebilme becerisi gelişir
-Aileye gelecekte kullanabileceği beceriler ve fikirler sağlamak için geliştirilmiştir
-Ailenin başa çıkma becerileri gelişir
-Anne baba çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirir