HİZMETLERİMİZ, ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ

ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ

Çocuk ve ergenlerin gelişimsel süreçlerinde duygusal, davranışsal bazı problemler yaşayabilirler ve bir sorunları olduğunda direkt yolla ifade edemedikleri için davranışları ve duygularında değişimler ile problemi çevrelerine yansıtırlar.

Çocuklarda ortaya çıkan davranış problemleri ve olumsuz duygu durumları, uyum problemleri, tırnak yeme, alt ıslatma sorunları, uyku ve beslenme bozuklukları, öfke nöbetleri vb. pek çok problem, çocuğun yolunda gitmeyen yaşantısını dışa vurma biçimi, bir nevi yetişkinlere sorununu aksettirme yöntemidir.

Bir sorun için uzun süre çözüme yönelik bir adım atılmadığında, başka sorunların da tetikleyicisi olabilir. Sorunlar kronikleşmeden bir uzmana danışmak ve gerektiğinde terapi sürecine başlamak, çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yönde destekleyecek daha mutlu ve uyumlu bir çocukluk geçirmesini sağlayacaktır.

Çocuk terapileri, çocuklarla birebir sürdürülen oyun terapisi, filial terapi gibi hizmetleri kapsamaktadır. İlk görüşmede aile ile birlikte değerlendirmeye alınan çocuk, bireysel olarak terapi sürecine devam ederken, anne ve baba da dönemsel olarak işleyiş hakkında
bilgilendirilmek ve çocuğu destekleyebileceği konular hakkında bilgilendirilmek üzere görüşmeye çağırılacaklardır.

Hangi Konularda Çocuk Terapisinden Faydalanabilirsiniz?

-Gelişim problemleri
-Geç konuşma
-Yaygın gelişimsel bozukluk 
-Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)
-Tikler – takıntılar
-Çocukluk çağı depresyonu
-Çocuklarda sosyal fobi /İçe kapanma- utangaçlık
-Anksiyete/Korkular- kaygılar
-Uyum ve davranış problemleri
-Uyku problemleri
-Ağlama nöbetleri
-Tuvalet eğitimi /Alt ıslatma (Enürezis)

-Parmak emme
-Yalan söyleme
-Saldırganlık- vurma davranışı
-Okul korkusu/ fobisi
-Evlat edinme süreci ve sonrası
-Beslenme ve yeme problemi
-İştahsızlık ve yemek yememe

Ergen Danışmanlığı Nedir ?

Çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresi oldukça zorlayıcıdır. Bu süreçte hem aileler hem de ergenlik çağındaki genç yetişkinler bir takım problemler ile karşılaşabilirler. Kendini ortaya koymayı, daha özgür ve daha esnek sınırlara sahip olmayı isteyen çocuk, değişen duygu durumu ve fizyolojisi sebebiyle daha asi ve öfkeli olabilir. Anne babalar, çocuğun davranışlarındaki bu ani değişimde ve aile kurallarını esnetmek istemesinde sorun yaşayabilirler.

İşte bu geçiş sürecinde çocuğun fizyolojik, sosyal ve duygusal gelişiminin aile tarafından en doğru şekilde takip edilerek desteklenmesini sağlayan ergen danışmanlığında süreç; ergenlerle ve anne babalar ile birlikte yürütülmektedir. Ayrıca bu şekildeki bir çalışma, ergenlik çağı
depresyonu, madde kullanımı ve antisosyal davranışların da önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır.

Çocuğun daha sağlıklı, pozitif, mutlu ve kendini ifade eden bir birey olması için ergen ile yapılan çalışmalarda, eşzamanlı olarak veya farklı zamanlarda aileler de sürece katılır. Çocuklarının bu zor sürecini anlamaları, sürecin genel özellikleri, aile içindeki beklentiler, ergen karşısındaki tutumlarının nasıl olması gerektiği konusunda aileler bilgilendirilerek aile içinde bir denge kurulması sağlanır.

Hangi Konularda Ergen Danışmalığından Faydalanabilirsiniz ?

-Ergenlikte aile desteği nasıl olmalı
-Ergen ile aile arasındaki çatışmalar ve iletişim problemleri,

-Sınav kaygısı
-Ergenlikte madde kullanımı
-Davranış problemleri
-Ergenlikte kimlik oluşumu
-Ergenlikte öfke ve saldırganlık
-Ergenlikte değişken duygusal tepkiler
-Arkadaş ilişkilerinde zorlanma
-Özgüven sorunları
-Uyku problemleri- Kabuslar
-Ergenlikte dışlanma
-Ergenlikte suç işleme
-Ergenlikte çalma davranışı
-Ergenlik döneminde anti-sosyal davranışlar (okuldan kaçma)
-Ergenlikte kaygı bozuklukluğu/ Anksiyete
-Ergenlikte obsesif- takıntılı davranışlar
-Sosyal fobi/ Sosyal kaygı
-Ergenlik dönemi depresyonu
-Ergenlikte dikkat eksikliği