TESTLER, NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

Wisconsin Kart Eşleme Testi
Dikkat, yönetici işlev,  önceki tepki eğilimini sürdürmede ısrar etme,  çalışma belleği, kavramsallaştırma, soyut düşünmeyi ölçer.  Sağ frontal lob  ve dorsolateral prefrontal korteksi ölçer.Özellik belirleme (yönetici işlev), perseverasyon, çalışma belleği, kavramsallaştırma, soyut düşünme, kurulumu sürdürebilme, kurulumu değiştirebilme becerisini ölçer.

İz Sürme Testi
Çalışma belleği, görsel arama, karmaşık görsel tarama, dikkat hıza bağlı motor işlevler, işleme hızı, çeviklik planlama, sıralama becerisi, problem çözme, görsel-motor izleme, görsel uzamsal işlevler, görsel-kavramsal beceriler, bilişsel esneklik, zihinsel esneklik, set kaydırma
(set değiştirme), tepki ketlemesidir.

İşaretleme Testi
Test sürekli/seçici dikkat, görsel tarama, tepki hızı, aceleci tepkilerin aktivasyonu ve ketlenmesi gibi bilişsel yeteneklerin gelişimini değerlendirmek amacıyla uygulanır.

Çizgi Yönünü Belirleme Testi
Görsel mekansal algılama, yönlenim ölçen bir testtir. Sağ hemisfer, parietal lob ile ilgili performansı değerlendirir.