TESTLER, KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLER

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLER

Beyaz Yaka İş Yeri Uyum Envanteri
beyaz yakalı personelin işe alımlarında ve hali hazırda çalışan personelin, ilişki yönetimi, etik kurallara uyumu, kuruma bağlılık/adanmışlık, otokontrol ve dürüst davranma eğilimlerini ölçen bir envanterdir.Özellikle yüksek sorumluluk ve gizlilik gerektiren işlerdeki pozisyonlar
için ideal bir ölçüm aracı olmaktadır. Bunun yanında işe alım aşamasında kullanıldığında, bireysel özellikleri kurum kültürüne uygun olan elemanları seçme şansını arttıracaktır.  Mevcut çalışanlara da uygulanabilir olması nedeniyle çalışanların iş yerine uyum düzeyleri ve
kurum içindeki genel iş doyumu konusunda bilgi verecek, iş performansının tahmin edilmesini sağlayacaktır.

16PF Kişilik Envanteri
Normal kişilik özelliklerinin geniş ve güvenilir bir ölçümünü veren 16PF Kişilik Envanteri, günlük hayatta gösterdiğimiz çeşitli davranışların tahminine ilişkin detaylı bilgiler sağlayan bir ölçüm aracıdır. En çok kullanıldığı alanlar; işe alım, yönetim geliştirme, takım oluşturma ve geliştirme, kariyer gelişim danışmanlığı, bireysel ve çift / aile danışmanlığı, değişik hedeflere yönelik danışmanlık, psikolojik sağlık / ön izlenim / tarama süreçleri ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri
11-22 yaş arasındaki gençlere uygulanan test, gencin yetenek ve başarısı, kişilik özellikleri, kişisel ve sosyal alanda yaşanan psikolojik risk faktörleri, eğitim yaşamına uyum sağlama, seçebileceği meslek alanları ile genç, anne baba, danışman ve öğretmenleri için etkin bir
araçtır. Kişiyi tanıma, farkındalık kazanma, daha olumlu yönde gelişme ve ilerlemesini sağlama, bilinmeyen sorunlara büyümeden engel olma, başa çıkabilme ve kariyer planlamada yardımcı olmaktadır.

16PF Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporlandırması
Çeşitli yönetsel pozisyonlardaki başarı ile ilgili olan kişilik boyutlarını analiz ederek, kişinin liderlik ve yöneticilik potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor aynı zamanda, kişilik ile ilgili iç görü kazanılmasını sağlamakta, kişiliğinin güçlü yanlarını tanımlamakta ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemektedir. Raporun başlıca uygulama alanları; Yönetici Seçimi ve Gelişimi ile değişik hedeflere yönelik
danışmanlık süreçleridir.

Yönetsel Duygu Zeka Envanteri
Çalışanların duygularını zamanında gösterebilme, yaşatabilme, denetim altında tutabilme ve diğer çalışanlarla sağlıklı duygusal iletişime girebilme yeteneğini ölçen bir envanterdir. Çalışma alanı içerisinde insan faktörünün olduğu tüm meslek grupları için geçerli bir ölçüm
aracıdır. Özellikle satış elemanları, banka operasyon elemanları, üst ve orta kademe yöneticiler, hizmet sektörü çalışanları, turizm çalışanları, öğretmenler/eğitmenler, insan kaynakları uzmanları ve benzeri meslekler için işe alma-yerleştirmenin yanı sıra kariyer gelişimi amacıyla da kullanılması uygundur.

Mavi Yaka İş Yeri Uyum Envanteri
İş yeri kurallarına uyum sağlama, iş yeri memnuniyeti, otokontrol, diğer çalışanlara karşı tutum ve çalışanın dürüst davranma eğilimini
ölçen bir envanterdir.

Pasat 2000 Satış Yetkinlikleri Envanteri
Bireyin daha önce satış alanında herhangi bir deneyimi olmasa dahi, kişilik yapısının ve yetkinliklerinin satış alanında etkili olup olamayacağını belirlemede yardımcı olmaktadır.

Motivasyon Envanteri
Yeni işe alımlarda, yüksek potansiyelleri belirlemede, yeniden yapılaşma sonrasında eleman yerleştirmede, yüksek ve düşük performansları ayırt etmede, motivasyon perspektifinden takım ilişkisini analiz etmede, başarı planlarına motivasyon öğeleri katmada, yetenekli kişilerin bağlılığını kazanmada ve değerli çalışan kazanmada kullanılmaktadır.

Öğrenme Stilleri Envanteri
Çalışanların kendilerine özgü öğrenme şekillerini belirlemeye yönelik bir envanterdir. İş yaşamında her çalışanın etkin ve verimli öğrenme biçimi belirlendiğinde, iç eğitimlerden daha çok fayda sağlanabilecektir.