TESTLER, ZEKA TESTLERİ

ZEKA TESTLERİ

Catell 2-A Zeka Testi
Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 7 yaş 6 ay ile lise dönemindeki bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.

Catell 3-A Zeka Testi
Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.

Stanford-Binet Zeka Testi
Hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Zeka testlerinde her yaş dilimine göre hazırlanmış farklı standart sorular bulunmaktadır.

Leiter Uluslararası Performans Testi
Özellikle işitme engelli bireyler için hazırlanmış olan zeka testi. testin uygulanabilmesi için bireyin 2 yaşından gün almış olması ve 19 yaşına girmemiş olması gerekir. Kavrama, eşleştirme, akıl yürütme, farklı olanı seçme alt başlıklarıyla uygulanan bir testtir.

Porteus Labirenti Testi
Porteus labirentleri psikiyatrik tanılamalarda IQ testi olarak kullanıldığı gibi nörolojik bozuklukların tanısında da yardımcı olmaktadır. Kafa travması geçirenler, beyninde nörolojik sorunlar olanlarda tipik test davranışları ve puanlarından bahsedilmektedir.

CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)
CAS Testi 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi, öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesi, zihinsel engelli olanların değerlendirilmesi, travmatik
beyin hasarı olanların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olanların belirlenmesi ve başarının önceden kestirilmesi gibi durumlar için CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Batarya Zeka Testi uygulanabilir ve kullanılabilir.

WİSCH-R Zeka Testi
Wisc-r zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı öğrenme güçlüğü, disleksi gibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir. Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Alexander Pratik Zeka-Yetenek Testi
7- 19 yaş arası bireylere uygulanan bir testtir. Daha çok ilkokulu bitiren çocukların teknik becerilerinin belirlenmesi ve daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek için geliştirilmiştir. Testte tahta kutular, boyalı küpler verilerek çeşitli problemlerin çözümü istenir. Test aynı zamanda özel sınıflarda okutulması gereken çocukların tespitinde çok işe yaramaktadır.