TESTLER, DİKKAT VE PERFORMANS TESTLERİ

DİKKAT VE PERFORMANS TESTLERİ

D2 Dikkat Testi: 9-60 yaş aralığında bulunan bireylere uygulanır. Seçici dikkat ve psikomotor hızı ölçer.

Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi
4 yaş-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Gelişimsel görsel algı testidir.El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, algılama sabitliği, mekan konum algısı, mekan ilişkilerinin algılanması alanlarını ölçer.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Okul olgunluğu testidir. Bir çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçer. 6 alt alanda değerlendirme yaparak çocuğu yaşıtlarına göre kıyaslar ve genel olarak okula hazır oluş olgunluğunu değerlendirme olanağı sağlar.

AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)
0 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuk dil bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal gelişim/özbakım gelişimi vegenel gelişim olmak üzere 5 alt alanda gelişimsel olarak değerlendirilir. Testin sonucunda çocuğun hangi gelişim alanında yaşıtlarına kıyasla normal
mi yoksa  geride mi olduğu sonucuna varılır.

Porteus Labirentler Testi
7 yaş 6 ay ile 14 yaş Zekanın bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır. Zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi
Bu testle ilkokulu bitiren çocukların teknik kâbiliyetlerini ölçmek ve onları daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek maksadıyla hazırlanmıştır.Test aynı zamanda özel sınıflarda okutulması icab eden çocukların tespitinde çok işe yaramaktadır.Testte tahta kutulardan, boyalı küplerden çeşitli problemler çözülmesi istenir.

Denver Gelişimsel Tarama Envanteri
0 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuk dil bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal gelişim olmak üzere 4 alt alanda gelişimsel olarak değerlendirilir. Testin sonucunda çocuğun hangi gelişim alanında yaşıtlarına kıyasla ne kadar önde veya geride olduğu sonucuna varılır.

BEIR Cümle Tamamlama Testi
Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A; 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi
 Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu önlü arkalı 50 karttan (100 Sayfadan) oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay arasındaki çocuklara ve yetişkinlere uygulanır. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanış ve değerlendiriliş biçimi birbirinden farklıdır. Algılama güçlüğü veya algılama bozukluğunu ve bunların sebebini ortaya çıkarır.

Benton Görsel Bellek Testi
Görsel dikkat testidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bozukluğu olduğundan şüphe edilen çocuk ve yetişkinlere uygulanır. Uygulama ve değerlendirme biçimi çocuk ve yetişkinlerde birbirinden farklıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bozukluğunun olup olmadığını varsa
şayet  derecesini ölçmeyi sağlar.

Kelime Söyleyiş Testi
2,5 yaştan itibaren uygulanan, ifade edici dil gelişimini değerlendiren bir testtir. Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılır. İfade edici dil becerisini ölçer.

Frankfurter Dikkat Testi
 Okula başlayan çocuğun dikkati ölçülmekte, okula henüz yeni başlamışken dikkat sorunu olanlar tespit edilmektedir. 

Burdon Dikkat Testi
Dikkat testidir. Harf tanıma becerisini kazanmış olan çocuklarda dikkat gücünü ölçer.