TESTLER, KİŞİLİK TESTLERİ

KİŞİLİK TESTLERİ

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
Geçerliği kanıtlanmış bir ölçektir. Psikopatolojiyi kolay yoldan saptama amacıyla geliştirilen envanterin, çok yönlü olarak isimlendirilmesi, birden fazla bozukluğu aynı zamanda değerlendirme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.

Mizaç ve Karakter Envanteri
Dört mizaç boyutu (yenilik arayışı, zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı ve sebat etme) ve kişisel ve sosyal etkinliği etkilediği varsayılan üç karakter boyutu (kendini yönetme, iş birliği yapma ve kendini aşma), kişiliğin yapısı ve gelişimini tanımlamak için geliştirilmiştir.

Eysenck Kişilik Envanteri
Bu test Eysenck kişilik kuramı çerçevesinde kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlar. 

Standardize Mini Mental Test
Genel bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir tarama testidir. testte yönelim, kayıt hafızası, dikkat ve hesap yapma, hatırlama, lisan olmak üzere beş bilişsel alan değerlendirilir.