HİZMETLERİMİZ, AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Aile içinde ve evlilikte yaşanan sorunlar, aile içindeki bireylerin birbirinden uzaklaşması, iletişim problemleri yaşamaları, birbirlerine kızgın veya kırgın olmaları, aile içinde anlaşılmadıklarını ve değer görmediklerini hissetmeleri gibi pek çok sebepten kaynaklanabilmektedir.

Aile içi sorunların uzun süre görmezden gelinmesi aile içi gerginliklere sebep olur ve bireyleri birbirinden uzaklaştırabilir. Aile anlaşmazlıkları bazen eşler arasında, bazen ise baba ile çocuklar arasında olabilmektedir. Özellikle çocukların büyümesi ile aile içinde dengeler değişmekte, anne babalar ve çocuklar arasında soğukluklar veya tartışmalar yaşanabilmektedir. İflaslar, büyük kayıplar veya kazalar da aile dinamiklerini etkilemektedir. Aile bireylerinden birinin kumar, alkol veya uyuşturucu bağımlısı olması, aileyi yıpratan bir süreçtir ve diğer fertlerin de olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.

Aile içindeki mutsuzluklar, bireylerin iş- okul hayatına ve sosyal hayatına da büyük oranda yansımaktadır. Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve sorun yaratan konularla ilgili uzman aile danışmanları veya psikologlarımız ile birlikte çözüm yolları bulması, her ferdin kendi sorumluluğunu alması ve ihtiyaçlarını ortaya koyması üzerine kuruludur.

Aile danışanlığı, çiftler arasındaki ilişkileri, ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenlemede fayda sağlarken, büyük aile fertleri ile dengeyi bulmakta da yardımcı olmaktadır. Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuya göre, ailenizin ihtiyaçları netleştirilerek gerektiğinde anne, baba, çocuk ve ailenin diğer fertleri aynı görüşmede bir arada görülebilir veya bireyler ikişerli veya yalnız olarak danışmanlığa devam edebilirler. Çiftlerin ilişkilerinde yaşanan tüm tartışma ve problemlerden dolayı bu terapi yönteminden yararlanabilirler. Çift terapisinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Özellikle çocuk merkezli aile terapisi uygulamalarında, bazı durumlarda, çocukları öğretmenleri, okul rehberlik servisi ya da sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilmektedir.

Nasıl gerçekleşir ?

-Kişinin geliştirmek istediği ilişki alanlarını tespit eder,
-Kişinin yaşamdaki rollerini ve hangi rollerde gelişmek istediğini belirler ( Yönetici, Anne-Baba, Eş, Sevgili vb.)
-Ulaşmak istediği ilişki modeli ve ulaşmak istediği kendi kimliği üzerine çalışır,
-Kişinin değerlerine ve bu değerleri yaşamına ne kadar yansıttığına bakar.
-Mevcut durum değerlendirmesi yapar,
-Kör alanları ve potansiyel alanları ortaya çıkarır ve bunlarla çalışır.
-İşe yaramayan eski davranış alışkanlıklarını belirler ve bunların yerine yenilerini koyar.

Tabii ki bu bir süreç işidir.

Çalışma alanları

-Geniş aile ile yaşanan gerilimler, anlaşmazlıklar
-Aile içi iletişim problemleri
-Aile içi yalanlar, gizlenen olaylar
-Aile içinde birbirini anlamama
-Aileye yeni birinin katılması
-Hamilelik süreci
-Ailede yaşanan kayıplar, ölümler
-Aile içinde ekonomik dengenin değişmesi, iflas
-Aile düzeninin şehir ve iş değişikliği vb. sebeplerle değişmesi
-Ailedeki bir ferdin uyuşturucu madde kullanımı
-Ekonomik problemler
-Stres ve kaygılı ilişkiler
-Travmatik geçmiş
-Psikoseksüel zorluklar
-Ebeveynlik becerileri
-Anksiyeteyi ve depresyonu içeren duygusal bozukluklar
-Çift ilişkileri
-Boşanma
-Kronik fiziksel rahatsızlıklar
-Yas, kayıp ve travmalar
-Yaş ile değişen psikolojik durumlar

-Aldatma-aldatılma sürecinin ailenin fertlerine yansıması
-Boşanma süreci
-Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
-İkinci evlilikler ve beraberinde değişen dengeler
-Aile üyelerinin birinin psikolojik sorular yaşaması, bu alanda tedavi görüyor olması
-Aile fertleriden birinin kanser vb. bir hastalığa yakalanması
-İletişimi güçlendirmek
-Oluşabilecek çatışmaların önüne geçmek
-Birbirini daha iyi tanımak ve anlamak
-Kültür- yaş farklarından oluşabilecek sorunları öncesinde değerlendirmek
-Evlilikten ve ilişkiden beklentileri netleştirmek
-Eş rolüne hazır oluşu hızlandırmak
-İlişkide güven ortamını güçlendirmek
-Çift bağlılığını arttırmak
-Evlilik öncesi aile içi uyuşmazlıkların çift olarak üstesinden gelebilmek
-Uyumlu olmak için kişisel ihtiyaçları değerlendirmek
-Birbirini daha iyi tanıma
-İletişim kopukluğu
-İlgisizlik
-Anlaşılamama
-Beklentilerin karşılanamaması
-Uyum sorunları/ Uyumsuzluk
-Cinsel uyumsuzluk
-Tartışmalar/Kavgalar/Çatışmalar
-Kıskançlık/Güvensizlik